Bygdedag 2017 blir lørdag 20.mai 11-15

Bygdedag 2017 blir lørdag 20.mai 11-15

Hele dagen kan du møte kjente og ukjente, sauer og kalver, «Gråtass» og brannbil, spise vafler, rømmegrøt og pølser, drikke kaffe, saft og mineralvann – og kanskje blir du litt mer kjent med en del av Vestbys lag og foreninger og vår flotte Prestegård!
Nytt tak er på plass!

Nytt tak er på plass!

Etter omfattende arbeider både utvendig og innvendig er Prestegårdstaket i meget god stand.
Bygdedag 2016 blir lørdag 28.mai 11-15

Bygdedag 2016 blir lørdag 28.mai 11-15

Hele dagen kan du møte kjente og ukjente, sauer og kalver, «Gråtass» og brannbil, spise vafler, rømmegrøt og pølser, drikke kaffe, saft og mineralvann – og kanskje blir du litt mer kjent med en del av Vestbys lag og foreninger og vår flotte Prestegård!