Historien

En av prestene som har holdt til på Prestegården opp gjennom tidene er Ole Wessel, som hadde sitt virke der fra 1733 til 1748....
Om Johan Herman Wessel

Om Johan Herman Wessel

Wessel var født på Jonsrud i Vestby. Først bodde familien i det som nå kalles Wesselstua. Faren hans ble i 1748 utnevnt til sogneprest i Vestby, og etter det flyttet de til prestegården.