Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård

Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård er den formelle betegnelsen på stiftelsen som driver anlegget for Vestby Kommune. Stiftelsen har et styre på 5 personer, hvorav 2 er oppnevnt av kommunestyret, og 3 utnevnt av Prestegårdens Venner. Stiftelsen leier ut lokaler til ulike lag og foreninger som holder sine møter på Prestegården.

Forpakterboligen


Publisert: 22.03.2017
Forpakterboligen

 

Forpakterboligen sett fra bautaen

Vestby Historielag og vestby husflidslag

Forpakterboligen huser i dag Vestby Historielag og Vestby Husflidslag.

Forpakterboligen sett fra gårdstunet