Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård

Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård er den formelle betegnelsen på stiftelsen som driver anlegget for Vestby Kommune. Stiftelsen har et styre på 5 personer, hvorav 2 er oppnevnt av kommunestyret, og 3 utnevnt av Prestegårdens Venner. Stiftelsen leier ut lokaler til ulike lag og foreninger som holder sine møter på Prestegården.

Hovedbygget


Publisert: 22.03.2017
Hovedbygget

Vestby Prestegård ble fraflyttet som prestegård på slutten av 80-tallet. I 1994 kjøpte Vestby kommune gården fra staten.

Stiftelsen Vestby prestegård ble etablert i 1996 med det formål å bevare gårdsanlegget og benytte det til kulturelle formål.

Gårdstunet ligger like ved Vestby kirke, høyt og fritt i terrenget. Hovedbygningen er bygd i 1832, forpakterboligen trolig oppført i 1760, stabbur fra 1730, låve og fjøs fra 1920. Forpakterbolig, hovedbygning og stabbur ble fredet i henholdsvis 1989 og 1992.

Bygningene er restaurert på en nennsom og fagmessig god måte i nær kontakt Riksantikvaren. Stiftelsen har utvist stor vilje og godt skjønn i rehabiliteringsarbeidet. Det er tatt vare på bygningenes særpreg og trekk fra de ulike tidsepokene som har satt sitt preg på de gamle husene.

Bevaring for bruk har vært et viktig element for å kunne ta bygningene i bruk til ulike formål uten å gå på akkord med fredningsbestemmelsene.