Om Johan Herman Wessel

Publisert: 22.03.2017 Saken oppdatert: 25.04.2017

Skrevet av


Wessel var født på Jonsrud i Vestby. Først bodde familien i det som nå kalles Wesselstua. Faren hans ble i 1748 utnevnt til sogneprest i Vestby, og etter det flyttet de til prestegården.
Om Johan Herman Wessel

Utdannelse, studiereiser, verv, stillinger

Johan Herman Wessel studerte først ved Latinskolen i Christiania og reiste så, i 1761, til København for å studere ved universitet der. Samme år tok han examen artium og året etter examen philosophicum. Flere eksamener ble det ikke, men i København dyrket han sin interesse for moderne språk, litteratur og filosofi, og spesielt glødende var hans interesse for teater.

Sitt gjennombrudd som dramatiker fikk han med det satiriske skuespillet, Kjærlighet uden strømper (1771-72), hvor han blant annet ser med ironisk blikk på samfunnslivets konvensjoner.

Han har ellers skrevet skuespillet Lykken bedre enn Forstanden, en intrigekomedie i Holberg-tradisjon. Han oversatte flere franske syngespill for teater og gav dessuten ut ukebladet Votre Serviteur, Otiosis.

Middelthun WesselAv hans mange fortellinger er kanksje den elleville Smeden og Bageren mest kjent. Det var den anekdotiske og komiske sjangeren Wessel dyrket. De mer alvorsfulle diktene Ode til søvnen og Nøisomhed, er derfor i særstilling i hans forfatterskap.

Wessel er blant annet portrettert av Johan Frederik Clemens.