Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård

Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård er den formelle betegnelsen på stiftelsen som driver anlegget for Vestby Kommune. Stiftelsen har et styre på 5 personer, hvorav 2 er oppnevnt av kommunestyret, og 3 utnevnt av Prestegårdens Venner. Stiftelsen leier ut lokaler til ulike lag og foreninger som holder sine møter på Prestegården.

Om gården


Publisert: 22.03.2017
Om gården

Et klassisk gårdstun en vakker sommerdag. Kirkespiret skimter over treet.

<pHovedbygningen til venstre  og forpakterboligen sett fra låvebrua

 

Forpakterboligen til venstre

vakkert i det grønne.


Prestegården ligger vakkert til i kulturlandskapet vest for jern-

banestasjonen og bygdas sentrum.

Den store, hvite hovedbygningen fra 1832 er tegnet av sogneprest Thomas Bodom. Både hovedbygningen, stabburet og forpakterboligen er fredet.

Da den gamle Mariakirken fra Middelalderen ble for liten, ble den revet og erstattet med en ny stor, flott kirke bygd i tegl i 1886 (arkitekter H.Nissen og H. Munthe).


Ikke langt fra prestegården, inne i boligfeltet Pepperstad, ligger Wesselstua som en gang var hovedbygningen på husmanns-

plassen Østre Jonsrud.

Her slo kapellan Jonas Wessel seg ned for å bistå sin sykelige onkel, sogneprest Ole Wessel, med sin prestegjerning.

– et kall han hadde fått av sin bror, sjøhelten Tordenskiold. 

Her ble også forfatteren Johan Herman (1742), landmåleren og forfatteren Caspar (1745), og juristen og godseieren Ole Christopher (1746)- herre til Hafslund, Borregård og Ljansbruket født. I 1748 flyttet familien til prestegården.

 


 


 


 


 


 

Det rocker i Røkterboligen, utleid til ungdonsmusikere!