Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård

Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård er den formelle betegnelsen på stiftelsen som driver anlegget for Vestby Kommune. Stiftelsen har et styre på 5 personer, hvorav 2 er oppnevnt av kommunestyret, og 3 utnevnt av Prestegårdens Venner. Stiftelsen leier ut lokaler til ulike lag og foreninger som holder sine møter på Prestegården.

Stabburet


Publisert: 22.03.2017
Stabburet

Stabburet var i svunne tider matboden for alle boende på gården. Et enkelt men samtidig raffinert byggverk der innholdet ble holdt løftet over bakkenivået, dels for å holde det noe så nær på avstand fra alskens smådyr og kryp og dels sørge for ventilasjon. Man får vel tro at gårdskattene jobbet på overtid for å holde mus borte....