Nytt tak er på plass!

Publisert: 22.03.2017 Saken oppdatert: 25.04.2017

Skrevet av


Etter omfattende arbeider både utvendig og innvendig er Prestegårdstaket i meget god stand.
Nytt tak er på plass!

25/4/2017: Dette ble en meget spesiell historie for gården, og vi vil komme tilbake med en utfyllende artikkel om hendelsesforløpet.

Påfølgende er tidligere artikkel:
En rapport sier at taket er i dårlig forfatning og bør skiftes før lekkasje inntrer. Vestby kommune har bevilget midler til gjennomføring.
Vi håper at arbeidet med skiftet kan gjennomføres sensommer/høst 2015.

Rapporten viser at taksteinen krakelerer og at underliggende papp er i ferd med å sprekke opp.

Det anbefales at det legges ny underlagspapp og nye lekter og sløyfer, samt ny takstein.

Vestby prestegård er fredet, og dette betyr at bygningsmassen må behandles etter bestemte retningslinjer fra vernemyndighetene. Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård jobber aktivt med å vedlikeholde og administrere prestegården. Vi har derfor søkt vernemyndighetene om godkjenning av de foreslåtte arbeider.