Bygdedag på Vestby prestegård 2013

Publisert: 22.03.2017 Saken oppdatert: 24.04.2017

Skrevet av


Velkommen til Bygdedag på Vestby Prestegård Lørdag 1. juni 2013 kl 11:00 til 15:00

Det blir rikelig med aktiviteter og utstillere for store og små bygdefolk, og en og annen "bymann" :-)

Her er deltagerne og hva de driver med på Prestegården:

 • Amcar Follo                           Pleie og stell av «gamle amerikanere»
 • Bueskyting v/Truls Erik Dahl    Bueskyting –    informasjon
 • Ellen Hovd                             Maleriutstilling på Stabburet
 • Folkeakademiet i Vestby        Info om virksomheten
 • Frivilligsentralen                     Info om aktiviteter
 • Furunåla 4H                          Bålfat, pinnebrød, spikking, ansiktsmaling, mv
 • Follo Folkehøgskole               Knivmaking, treskjæring, filmsnutter, mm
 • Kirken i Vestby                      Åpen kirke, stand m/vaffelsteking
 • Mental Helse Vestby              Info om virksomheten
 • Naturvernforbundet                 Div. Presentasjon – mat fra «grøftekanten»
 • Prestegårdens Venner            Kafe, boksalg og medlemsverving
 • Slektsforskning v/Else Granum Orientering om slektsforskning
 • Vestby Bygdekvinnelag           Lager mølje – her kan du smake
 • Vestby Hagelag                      Div. Hagemateriell - plantesalg
 • Vestby Historielag                  Boksalg, presentasjon av laget
 • Vestby Husflidslag                 Produktvisning,
 • Vestby Idrettslag                   Diverse aktiviteter
 • Vestby Kunstforening            Tegnekonkurranse for barn, boksalg, mm -
 • Vestby Landbrukslag             Diverse dyr + Gråtass
 • Vestby og Ås Røde Kors       Presentasjon/livredding
 • Wenche Øveraasen                Utstilling glassarbeider på Stabburet


Øvrige deltagere:

 • Såner Skolekorps                Spiller ved åpningen
 • Eli Anne Linnestad               Eventyr på Stabburet
 • Hvitsten Trommekorps          Spiller skarptrommer!
 • Vestby Brannvesen              Demo av brannbil


Bak mikrofonen:Lasse Hovd
Innimellom alt annet vil det bli vist filmsnutter fra «Gamle dager» i
Hovedhuset. Tidspunktene kunngjøres underveis!