Kraftlinjen i Vestby!

Publisert: 22.03.2017 Saken oppdatert: 24.04.2017

Skrevet av


Ønsker vi en kraftline her?
Kraftlinjen i Vestby!

Slik vil en luftledning kunne se ut!

 

Kraftgaten i nord-sydlig retning.

 

 

Utsikten mot Prestegården fra Kirkeveien og sødre avfart fra E6 til Vestby

 

 

Sett fra Prestegården mot sentrum.

 

Muligheten finnes å legge høyspentkablene i markrør. Teknikken finnes og bør brukes her.

Prestegårdens Venner ber om ditt bidrag i debatten, ettersom tiden renner ut både for

Vestby og for konsesjonsbehandlingen i NVE der avgjørelsen skal tas!

 

Les Artikkelen "VOLDTEKT" her

Les Artikkel i Moss Avis her 

Kontak oss her