Vil ikke ha kraftgate forbi Vestby prestegård

Publisert: 22.03.2017 Saken oppdatert: 24.04.2017

Skrevet av


Kampen om luftrommet ved Kultursenteret Vestby prestegård fortsetter. Nå kobles departementet inn.
Kjersti Halvorsen
Vil ikke ha kraftgate forbi Vestby prestegård

Vestby Prestegård og kraftlinjesaken

– Jeg vil ikke ha kraftgaten, sier Jan Stubberud i Prestegårdens venner og setter øynene hardt i Sigrid Hjørnegård.

Hjørnegård er statssekretær i Olje og energidepartementet, og nå har aktørene på prestegården valgt å bruke hennes posisjon i kampen mot 132 kW.

Sakens kjerne er den nye kraftgaten på 132 kW fra Frogn til Tegnebyholtet i Son. Kraftgaten skal bygges av Hafslund Nett AS, og konsesjonssøknaden ligger til behandling hos NVE.

Smertelig

– Vi har nedlagt masse arbeid over år, og i tett dialog med Riksantikvaren, for at prestegården skal fremstå slik den gjør i dag. En kraftgate midt i synsfeltet vil ødelegge hele stedet, sier leder i Stiftelsen Roy Nermo.

Også han deltok under møtet med statssekretæren torsdag. Det samme gjorde lederen i Prestegårdens venner Mette Øinæs og Johan Fredrik Müller, daglig leder i stiftelsen.

– Vi har tre fredete og fire vernete hus på eiendommen, og nå står låven for tur. En kraftgate vil være smertelig for oss, og betyr at mange engasjerte vurderer å gi seg.

Ikke umulig

Kravet fra prestegården er at kraftledningen legges i bakken de to-tre kilometerne forbi prestegården.

– Jeg kan ikke si noe om utfallet nå. Først skal NVE uttale seg, og blir det en klagesak havner den hos oss. Det jeg kan si er at det er bra med engasjement i slike saker. Uttalelser lokalt teller, og kulturverdier er argumenter som blir hensyntatt.

– Hafslund sier at kabel i bakken blir ti ganger så dyrt, og at 132 kW uansett er for kraftig til å graves ned?

– Jeg tror ikke departementet har gått inn og omgjort saker fra luft til bakke på så store ledninger, men nå får vi avvente behandlingen først. NVE fatter vedtak ut ifra politikken som er lagt. Vi kan endre vedtak når det er gjort feil, eller det kan handle om skjønnsmessige vurderinger, svarer Hjørnegård.

Eneste løsning

For prestegården er bakkeløsning eneste mulige løsning, og Roy Nermo forklarer hvorfor:

– Vi vil ikke ha luftstrekket, og da kan vi heller ikke gå inn for traséer som rammer andre.

Det siste i saken er at NVE har bedt Hafslund om tilleggsinformasjon på visualisering og traseer.

Hafslunds holdning er at bakkeløsninger er for dyrt. 

Publisert lørdag 13. februar 2010 kl. 00:00.
Sist oppdatert mandag 15. februar 2010 kl. 10:19