Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård

Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård er den formelle betegnelsen på stiftelsen som driver anlegget for Vestby Kommune. Stiftelsen har et styre på 5 personer, hvorav 2 er oppnevnt av kommunestyret, og 3 utnevnt av Prestegårdens Venner. Stiftelsen leier ut lokaler til ulike lag og foreninger som holder sine møter på Prestegården.

Låven

Låven

Låven antas oppført på 1920 tallet og benyttes for tiden til ulike lagerformål.
Redskapsskjul

Redskapsskjul

Dagens redskapsskjul er fullrestaurert og disponeres av kirken som base for mannskap og teknisk utstyr.

Stiftelsens historikk

Den 8. mai 1996 ble Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård etablert. Fra samme dato overtok stiftelsen ansvaret for Vestby Prestegård med bestående bygg. Stiftelsens formål er " å bevare Vestby gamle prestegård for etterslekten, og å benytte dette kulturmiljø til kulturelle formål til beste for kommunens og regionens innbyggere".

Prestegårdens Venner

...er en selvstendig forening med ca 100 medlemmer. Totalt 90 personer og 10 lag og foreninger. Venneforeningen står for den praktiske gjennomføringen av utleie til selskapelige formål, mens stiftelsen står for drift av anlegget og faste langsiktige avtaler.