Regler for leie av Vestby Prestegård

  1. Leietaker må være fylt 25 år. Det kan maksimalt være 70 personer tilstede. Nøkkel til Prestegården ligger i nøkkelboks på venstre side av inngangsdøren. Leietager vil få opplyst kode i forkant av leieforholdet. Nøkkelen legges samme sted ved avreise. Kontroller at også kjøkken inngangen og verandadøren er låst.
  2. Stolene i Storstuen settes opp på bordene ved avreise, slik de stod ved ankomst. Bordene og alle andre møbler plasseres også slik de stod ved ankomst.
  3. Oppvask skal være tatt og alt servise, bestikk, osv ryddes på plass i skuffer og skap. Dør til kjøkkengang skal være lukket ved steking.
  4. Tomgods og flasker fjernes, søppel legges i container på utsiden. Husk å tømme kjøleskap!
  5. Det er montert bokser for sigarettsneiper ved hovedinngangen, disse skal benyttes, ingen sneiper på bakken. All røking er forbudt inne.
  6. Leietager plikter å melde fra om eventuell brekkasje/ødeleggelser og vil bli holdt ansvarlig for dette.
  7. Leietager plikter å sette seg inn i Branninstruksen som er oppslått til venstre i inngangspartiet. Brannalarmen er koblet direkte til Brannvesenet og utrykking skjer umiddelbart hvis alarmen går, ring straks 110. Eventuelt gebyr for dette belastes leietager.

Vestby, april 2023

Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård