Brannforskrifter for Vestby Prestegård

  1. Sentral for varsling av brann er montert på veggen til venstre innenfor hoveddøren. Leietaker plikter å sette seg inn i instruksen oppslått ved sentralen.
  2. Ved brann kan lokalene i 1. etasje evakueres gjennom hoveddør, glassverandadør, bakdør eller vinduene.
  3. Annen etasje evakueres via hovedtrappen eller via branngang, baktrapp og ut bakdøren.
  4. Døren mot branngang fra Herredsstyresalen må ikke sperres. Dør mellom branngang og gang i 2. etasje må være lukket. Dør mellom baktrapp og kjøkkengang i 1. etasje vil automatisk bli lukket for å sperre for røyk. Må ikke blokkeres i åpen stilling!
  5. Det er montert brannslange på toalettet i 1. etasje, og på toalettet i 2. etasje mot branngangen. Brannslukningsapparater er plassert på strategiske steder rundt i bygningen.
  6. Brannalarmen har direkte tilknytting til brannvesenet og utrykking skjer umiddelbart når alarmen går. Ring 110 oppgi hvor det brenner og svar på spørsmål fra brannvesenet. Gebyr for utrykking ved falsk alarm belastes leietaker etter de til enhver tid gjeldende satser.
  7. Leietaker er ansvarlig for evakuering av samtlige personer i bygget. Informer brannvesenet ved ankomst.
  8. Det er strengt forbudt å røyke inne på Prestegården. Levende lys må ikke brenne i rom som ikke benyttes. Det er også forbudt å bruke noen form fyrverkeri på Prestegårdens eiendom.

Vestby, april 2023

Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård