Her kommer branninstruksen når den er klar.

Intill videre vil håndterning av branninstruksen foregå personlig og skriftlig ved oppmøte.

Den blir overlevert og undertegnet ved overlevering av nøkkel.

Kryss likevel av på skjemaet!