HISTORIEN

En av prestene som har holdt til på Prestegården opp gjennom tidene er Ole Wessel, som hadde sitt virke der fra 1733 til 1748. Han var bror av sjøhelten, og det var visstnok Tordenskjold som skaffet ham kallet i Vestby etter flere slitsomme år som skipsprest. I det meste av hans embetstid var nevøen, Johan [...]