Det blir ikke loppemarked på prestegården i år grunnet liten kapasitet.
DET ER IKKE TILLATT Å HENSETTE LOPPER PÅ PRESTEGÅRDEN.